крутящего момента

Конвертор величин% {} блока

название символ результат

ньютон на метр (newton meter)

N*m 1,00

ньютон на сантиметр (newton centimeter)

N*cm 100,00

ньютон на миллиметр (newton millimeter)

N*mm 1000,00

килоньютон на метр (kilonewton meter)

kN*m 0,00

дин на метр (dyne meter )

dyn*m 100000,00

дин на сантиметр (dyne centimeter)

dyn*cm 10000000,00

дин на миллиметр (dyne millimeter )

dyn*mm 100000000,00

килограмм-сила на метр (kilogram-force meter)

kgf*m 0,10

килограмм-сила на сантиметр (kilogram-force centimeter )

kgf*cm 10,20

килограмм-сила на миллиметр (kilogram-force millimeter )

kgf*mm 101,97

грамм-сила на метр (gram-force meter)

gf*m 101,97

грамм-сила на сантиметр (gram-force centimeter)

gf*cm 10197,21

грамм-сила на миллиметр (gram-force millimeter)

gf*mm 101967,98

унция-сила на фут (ounce-force foot)

ozf*ft 11,80

унция-сила на дюйм (ounce-force inch)

ozf*in 141,61

фунт-сила на фут (pound-force foot)

lbf*ft 0,74

фунт-сила на дюйм (pound-force inch )

lbf*in 8,85


Najpopularniesze kalkulatory